Galeria

Odwiedziny Górnika

Z okazji zbliżającej się Barbórki odwiedził nas Górnik w stroju galowym. Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowiadań o pracy na kopalni. Zadawały również wiele szczegółowych pytań. W podziękowaniu każda z grup zaprezentowała wiersze, piosenki naszemu gościu oraz wręczyła przygotowane laurki.

Ilość zdjęć: 6